Privacy verklaring

Privacy Statement Van de Bunt Isolatietechniek, 2024

Van de Bunt Isolatietechniek, gevestigd aan Van Leeuwenhoekstraat 27, 3846 CA Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vandebuntisolatietechniek.nl

Van Leeuwenhoekstraat 27

3846 CA Harderwijk

0341 745 064

KVK: 54016592

Steven Endema is de Functionaris Gegevensbescherming van Van de Bunt Isolatietechniek. Hij is te bereiken via info@vandebuntisolatie.nl.

 1. De begrippen die in deze privacyverklaring gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG-wet daaraan is toegekend.
 2. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.
 3. Wij verwoorden onze privacyverklaring in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk.
 4. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.
 5. Wij werken graag met jou samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens.
 6. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat is de bewaartermijn.
 7. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen.

Wanneer wij je persoonsgegevens delen met derden geven we dit expliciet aan. Van de Bunt Isolatietechniek deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden met jouw toestemming, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met partijen die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van de Bunt Isolatietechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van de Bunt Isolatietechniek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Gegevens van klanten

Persoonsgegevens en doelen:

 1. NAW-gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land). Voor de uitvoering van de overeenkomst, facturering, identificatie, onderhouden van de klantrelatie en het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten.
 2. Contact- en aanvullende persoonsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, geslacht) Om met elkaar te communiceren, je juist aan te spreken, support te verlenen, je op de hoogte te brengen van wijzigingen in producten/diensten, direct-marketingactiviteiten uit te voeren.
 3. Betaalgegevens (bankrekeningnummer, btw-nummer) Om jouw betaling te verwerken en voor de BTW-verlegging als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is.
 4. Logingegevens (gebruikersnaam, wachtwoord). Zodat je kunt inloggen op je eigen website en eventuele andere cloud tools.
 5. Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 6. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
 7. Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandebuntisolatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten (we sturen je aanbiedingen van vergelijkbare producten of diensten of tips over de afgenomen producten of diensten) valt onder gerechtvaardigd belang. 

Bewaartermijn: Tot uiterlijk een maand na het beëindigen van de overeenkomst. Je facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn. 

Met wie worden je gegevens gedeeld: Met ons en een aantal van onze subverwerkers, zoals hostingpartijen, de leverancier van onze sitebuilder, een aantal clouddiensten die wij intern gebruiken, onze administratie en herinneringssoftware, onze (chat) support software en ons incassobureau (bij het uitblijven van betaling) zijn ontvangers dan wel verwerkers van de persoonsgegevens. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Sommigen zijn buiten de EU gevestigd. De subverwerkers die buiten de EU gevestigd zijn voldoen aan de AVG-wet omdat ze onder het EU-VS privacyschild (privacy shield) vallen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Van de Bunt Isolatietechniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Van de Bunt Isolatietechniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonsgegevens en doelen:

Wanneer je deze website bezoekt verwerken we je (geanonimiseerde*) ip-adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze website en om die te verbeteren.

* = Voor deze verwerking anonimiseren we je IP-adres voordat het verwerkt wordt door de statistieken software Google Analytics; hierdoor is het niet langer een persoonsgegeven.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking: Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn: De maximale bewaartermijn van de Google Analytics cookies is door ons ingesteld op 24 maanden.

Met wie worden je gegevens gedeeld: Met ons en Google. De Google Analytics-cookies hebben we privacyvriendelijk ingesteld conform de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics; zoals beschikbaar gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent voor de Google Analytics-cookies dat Van de Bunt Isolatietechniek met Google een verwerkersovereenkomst heeft gesloten, ii) het laatste octet van uw IP-adres maskeert, iii) ‘gegevens delen’ heeft uitgezet zodat Google de verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden kan gebruiken (Google kan deze alleen gebruiken voor technische ondersteuning) en iv) geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google tenzij anders aangegeven in het onderdeel Marketing- & tracking cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Marketing- & tracking cookies

Persoonsgegevens en doelen: Wanneer je deze website bezoekt gebruiken wij en derden technieken (o.a. cookies waarin je IP-adres wordt vastgelegd) waardoor we je herkennen.

Om onze promoties en content af te stemmen op je interesses (personalisatie);

Om je embedded content zoals video’s te tonen;

Om je social media deelopties en widgets te tonen;

Om je op advertentienetwerken interessante aanbiedingen te doen;

Je kunt jouw privacy wensen doorgeven via de websites van deze partijen. Klik op de links in bovenstaande opsomming om het privacybeleid van de betreffende partij in te zien.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking: Jouw toestemming. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies via onze cookiemelding:

Deze website maakt gebruik van functionele en analyse cookies voor een optimale gebruikerservaring. Van de Bunt isolatietechniek maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. We gebruiken zowel functionele als analyse cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Ook goed om te weten: Van de Bunt Isolatietechniek en derde partijen plaatsen marketing en tracking cookies zodat we je kunnen herkennen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.

Bewaartermijn: Zolang dat we jouw toestemming hebben.

Met wie worden je gegevens gedeeld: Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende partij van toepassing. Als je jouw gegevens aan andere derden of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die je aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij je aan om het privacy- en cookiebeleid door te lezen van alle externe partijen waaraan je informatie verstrekt. Let op dat hun beleid regelmatig kan wijzigen. Van de Bunt Isolatietechniek heeft daar geen invloed op. Indien van toepassing hebben wij een verwerkersovereenkomst met een partij gesloten bijvoorbeeld wanneer we je persoonsgegevens delen naar aanleiding van een advertentiecampagne.

Webformulieren

Persoonsgegevens en doelen: Via een webformulier kun je bijvoorbeeld contact met ons opnemen. Ieder webformulier heeft een helder doel en mocht een formulier een extra doel bevatten (bijvoorbeeld het inschrijven voor de nieuwsbrief) dan zullen we daarvoor om extra toestemming vragen. Door het invullen van het formulier geef je ons toestemming om de gevraagde persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor gebruiken wij voornamelijk NAW-gegevens, het telefoonnummer en een e-mailadres.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking: Toestemming die wordt gegeven door het invullen van het formulier of het aanvinken van het geven van toestemming voor een extra doel. Je kunt je toestemming intrekken door dit via het betreffende webformulier door te geven of door een e-mail te sturen naar info@vandebuntisolatie.nl

Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Leidt het contact tot een opdracht dan bewaren we de gegevens tot uiterlijk een maand na het beëindigen van de overeenkomst. Je facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Met wie worden je gegevens gedeeld: Met ons en een aantal van onze verwerkers, zoals onze onlinemarketingpartner, onze salessoftware, (chat)support software, advertentienetwerken zij zijn ontvangers dan wel verwerkers van de persoonsgegevens. Hiermee hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Sommigen zijn buiten de EU gevestigd. De verwerkers die buiten de EU gevestigd zijn voldoen aan de AVG-wet omdat ze onder het EU-VS privacyschild (privacy shield) vallen.

Nieuwsbrief (inschrijfformulier)

Persoonsgegevens en doelen:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Overige gegevens die aansluiten op het doel welke tot een minimum gebruik zullen beperken om dit doel uit te kunnen voeren. We sturen je maximaal 30 nieuwsbrieven per jaar.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking: Jouw toestemming. Je kunt je toestemming intrekken middels de link onderaan elke e-mail die we sturen/

Bewaartermijn: Tot je jouw toestemming intrekt. Je kan jezelf ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrieven.

Met wie worden je gegevens gedeeld: Met ons en een aantal van onze verwerkers, zoals onze onlinemarketingpartner, onze salessoftware, (chat)support software, advertentienetwerken zij zijn ontvangers dan wel verwerkers van de persoonsgegevens. Hiermee hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Sommigen zijn buiten de EU gevestigd. De verwerkers die buiten de EU gevestigd zijn voldoen aan de AVG-wet omdat ze onder het EU-VS privacyschild (privacy shield) vallen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van de Bunt Isolatietechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van de Bunt Isolatietechniek) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vandebuntisolatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Van de Bunt Isolatietechniek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Van de Bunt Isolatietechniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van de Bunt Isolatietechniek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vandebuntisolatie.nl

Bezoek

Van de Bunt Isolatietechniek
Goorsteeg 15, 3882 LE, Putten
KvK: 54016592

(Bezoek op afspraak)

Contact

info@vandebuntisolatie.nl
0341 - 745064

ma t/m do: 08.00 - 16.30
vrijdag: 08.00 - 16.00