INSULA gecertificeerd voor PIF-isolatiefolie

2 juli 2021

INSULA gecertificeerd voor vloerisolatie PIF-isolatiefolie 

Voor de eindgebruiker is het van belang dat het aangekochte eindproduct goed is. Om dit zo goed mogelijk te borgen is niet alleen een goed isolatieproduct nodig, maar is ook de juiste verwerking belangrijk.

Om de kwaliteit van onze verwerking te waarborgen is Van de Bunt Isolatietechniek per september 2020 in het bezit van een certificaat van Insula Certificatie voor vloerisolatie met PIF. Naast dit certificaat zijn wij SKG-IKOB gecertificeerd voor spouwmuurisolatie met parels en wol, vloerisolatie met pur en bodemisolatie met parels. 

Insula Certificatie voert steekproefsgewijze controles uit op locatie, waarbij het verwerkte isolatieproduct en de uitgevoerde werkzaamheden op alle relevante randvoorwaarden gecontroleerd worden. Tijdens de controles worden rapportages opgesteld, waarbij eventuele tekortkomingen worden geregistreerd. 

Daarnaast wordt er bij de certificatie een jaarlijkse bedrijfsaudit uitgevoerd, waarbij onder andere wordt gekeken naar meldgedrag, klachtenbehandeling en het oplossen van eventuele tekortkomingen.